Drugs-en drankbeleid

Roken
  • Leden mogen niet roken op en rond het vijverbos.
  • De leiding mag niet roken tijdens de vergadering (van 14u-17u) en in het bijzijn van de leden.
  • In de lokalen geldt een algemeen rookverbod.
  • Roken in uniform in het openbaar is niet toegestaan voor zowel leiding als leden en zal bestraft worden.
Alcohol
  • Jonghernieuwers mogen geen alcohol drinken, tenzij ze ouder zijn dan 16  en mits toestemming van de ouders. Dit enkel na de vergadering en onder toezicht. Zware bieren zijn verboden.
  • Hernieuwers mogen onder toezicht en mits toestemming van de ouders na de vergadering alcohol drinken. Zware bieren zijn verboden.
  • De leiding drinkt geen alcohol voor of tijdens de vergadering.
  • Sterke drank (vanaf 13% en meer) is ten allen tijden verboden op het Vijverbos.
  • Alcoholische dranken consumeren in uniform in het openbaar is niet toegestaan.
  • Drinken is NOOIT verplicht. Wanneer men iemand toch verplicht te drinken dient hier onmiddellijk melding van worden gemaakt aan de hoofdleider.
Drugs

Er geldt een totaal drugverbod voor iedereen op en rond het vijverbos. Ook onder invloed zijn van drugs is verboden.

Het niet naleven van deze regels kan leiden tot uitsluiting.