Update maatregelen coronavirus

Beste ouders en leden,

Naar aanleiding van aanhoudende maatregelen zijn er nog een paar dingen veranderd m.b.t. onze werking.

1) Geen gewone KSA activiteit op 11 april.
2) Geen gewone KSA activiteit op 18 april
3) Vijverbosfeesten (24-26 april) zijn geannuleerd.
4) Lloret Night, onze jaarlijkse fuif, zal niet meer doorgaan op 23 juni.

Groot kamp van 1-11 juli: Als KSA nemen we hier geen overhaaste beslissingen en wachten af tot we daar een beter zicht op hebben. Ondertussen blijven we van uit ons kot verder voorbereiden. Wij hopen ons werkjaar toch nog mooi te kunnen afsluiten met een fantastisch kamp!

Leeuwkes, Sloebers en Rakkers, jullie leiding voorziet elke zaterdag een activiteit die je van thuis uit kan doen. Neem maar eens een kijkje op onze Facebookpagina.

Activiteiten en evenementen gepland na 19 april zijn natuurlijk onder voorbehoud van de geïmplementeerde maatregelen en adviezen die dan van toepassing zijn.

Met vriendelijk KSA-groeten,
De leiders